Masz pytania? kontakt

Zasady współpracy

1. Otrzymujemy zapytanie ofertowe drogą mailową lub poprzez formularz na stronie. Zapytanie ofertowe powinno zawierać:

a.     Jakie będzie zastosowanie naklejki

b.     Wymiary naklejki

c.     Ilości

d.    Oczekiwania odnośnie dostarczenia: rolka, arkusz, w sztukach

e.     Załączony projekt jeśli jest

f.      Termin/na kiedy potrzebne

2.  Wysyłamy ofertę na produkcję

3.  Po wstępnej akceptacji ceny wysyłamy formularz zlecenia do podpisu

4.  Klient akceptuje podpisem upoważnionej osoby i odsyła drogą elektroniczną

5.  Zatwierdzone zlecenie jest podstawą do rozpoczęcia produkcji

6.  Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu otrzymania pełnego zestawu materiałów i zatwierdzenia ostatecznego projektu przez Zamawiającego. Jest on zawsze określony w zleceniu. Ilekroć w korespondencji z klientem jest mowa o "dniach" należy to rozumieć jako dzień roboczy a więc pon, wt, śr, czw, pt nie wliczając dni, w których przypadają święta państwowe, kościelne itp uznane powszechnie za dni wolne od pracy. W przypadku kiedy pliki posiadają błędy informujemy o tym fakcie klienta i prosimy o przesłanie poprawionych jeśli w naszym zakresie nie możemy plików skorygować. Procedura ta przesuwa termin rozpoczęcia zlecenia. Przesunięcie terminu zlecenia może ulec wydłużeniu w wyniku koniecznej akceptacji instytucji innych niż zleceniodawca (np. Stowarzyszenia, Organizacje Unijne, Związki itp). Jeśli do wykonania zlecenia konieczne jest wykonanie wykrojników czas realizacji zlecenia może wydłużyć się od 2 do 5 dni.

7.  Materiały powierzone do wykonania projektu (nośniki informacji, slajdy, cromaliny, zdjęcia) zwracamy po wykorzystaniu.

8.  Wszelka odpowiedzialność wynikająca z tytułu praw autorskich, umów licencyjnych lub zastrzeżenia znaków towarowych leży po stronie zamawiającego.

9.  Projekty graficzne. W przypadku standardowych zamówień nie doliczamy dodatkowych kosztów za wykonanie projektów graficznych naklejek (pod warunkiem otrzymania logo, danych tekstowych i innych danych do wykonania projektu na elektronicznym nośniku informacji).  W przypadku projektu graficznego typu "etykieta produktowa " jest on płatny (zwykle 450 zł netto bez uwzględnienia kosztów zakupu zdjęć niezbędnych do jego wykonania)

10.  Wszystkie ceny podajemy netto. VAT w wysokości 23% zostaje doliczony w momencie wystawienia faktury.

11.  Warunki płatności: płatność przy odbiorze , przelew na podstawie faktury proforma, płatność z odroczonym terminem płatności. Zlecenia o wartości powyżej 6000 zł netto wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30%. Wycofanie się z realizacji zlecenia po jego pisemnej akceptacji nie zwalnia z jego opłacenia w pełnej wysokości wskazanej na zleceniu.

12.  Transport na koszt odbiorcy (30 zł netto na terenie RP do 30 kg)  jeśli umowa nie stanowi inaczej, na terenie UE koszty transportu są określane w zleceniu.

13.  Reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem pisemnego określenia przedmiotu reklamacji w terminie 7 dni po dostawie. Reklamacje dotyczące kolorystyki CMYK oraz Pantone są rozpatrywane wyłącznie w przypadku dostarczenia przed zleceniem przez klienta proofa kolorystycznego lub gdy wykonany został wydruk testowy przed zleceniem. W przypadku druku małych znaków, wobec których jest zasadne podejżenie, że mogą być nieczytelne a nie został wykonany wydruk testowy lub dostarczony proof reklamacja może zostać odrzucona. 

15. W przypadku wstępnej akceptacji zlecenia oraz zlecenia przygotowania projektów graficznych dla klienta przez firmę enaklejki, klient po przesłaniu i akceptacji projektów wycofa się z realizacji zlecenia zostanie obciążony kosztami przygotowania projektu w wysokości 250 zł netto

16.  Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed sądami gospodarczymi w Warszawie

 

Polski

----------------------------------------------------

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje są przyjmowane drogą elektroniczną sprzedaz@enaklejki.com.pl

Rozpatrzenie reklamacji następuje do 1 dnia od otrzymania przez nas wadliwego towaru.

W przypadku stwierdzenia zasadności reklamowego towaru nakład jest powtarzany lub następuje zwrot płatności na wskazane przez klienta konto. 

Produkcja reklamacyjna ma pierwszeństwo w kolejności prac produkowanych przez nas. Czas produkcji reklamacyjnej wynosi od 2 - 5 dni roboczych w zależności od wielkości nakładu. Okres ten może się wydłużyć w okresie wakacyjnym ( Lipiec- Sierpień ) oraz w okresie ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego. 

KONTAKT

Dane teleadresowe

tel./ kom.  +48 22 662 49 16 

( 7.00-22.00 7 dni ) 

sprzedaz@enaklejki.com.pl

UWAGA!

Pytając o cenę prosimy o podanie:

-wielkość naklejki (określić w cm czy w mm)

-ilość naklejek

-sposób docięcia (na arkuszu, rolka, cięte każda osobno-jak do rozdawnictwa)

na korespondencję staramy się odpowiadać w ciągu kilkunastu minut.

Wszystkie ceny podawane są w wartościach NETTO !

Formy płatności :

Zapraszamy. BIURO.

pon-pt 8.00-18.00

sobota: prosimy o telefon przed wizytą. 

ET Usługi Reklamowe

ul. Koronacyjna 20a

02-496 Warszawa

NIP PL521 212 45 48

 

WRÓĆ DO WZORÓW WSZYSTKICH NAKLEJEK

TOMASZ BARTOSIEWICZ E T USŁUGI REKLAMOWE w Verif.pl